IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Od czego zacząć

                 Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wstępnie określić zakres prac jaki zostanie wykonany w projekcie. Niniejsze informację będą niezbędne do ustalenia zakresu pracy oraz wstępnej oferty cenowej projektu:


 • powierzchnia na jakiej  zlokalizowany będzie nowy obiekt lub budynek przeznaczony do modernizacji
 • ilość osób pracujących w pomieszczeniach
 • rodzaj wykonywanych badań 
 • czy gazy techniczne będą używane (argon,azot,tlen, próżnia …)
 • z jakiego okresu pochodzi budynek przeznaczony do modernizacji
 • czy budynek wyposażony jest w media (woda, gaz, prąd...)
 • rodzaj odczynników i substancji używanych w pracowniach (kwasy/zasady/inne)
 • czy laboratorium w przyszłości będzie ubiegało się o akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025)
 • informacje o planowanym rozwoju


Najczęściej popełniane błędy:

 • powierzenie prac projektowych budynków naukowo-badawczych/laboratoriów nie odpowiednim firmom 
 • połączenie prac projektowych i budowlanych w jedno postępowanie przetargowe
 • zakupienie gotowej dokumentacji projektowej niewiadomego pochodzenia
 • przystąpienie do prac budowlanych bez weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowej przez niezależną firmę zewnętrzną
 • zaprojektowanie laboratorium/pracowni jako zwykłego pomieszczenia bez dostosowania go do obecnie obowiązujących norm i przepisów
 • projektowanie laboratorium bez bezpośredniej konsultacji na linii projektant – użytkownik – inwestor
projekt laboratoriumhttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X