IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Sposób działania

Najważniejsze etapy procesu projektowania :


  1. Ustalenie zakresu prac
  2. Inwentaryzacja (dokładne pomiary oraz wykonanie szczegółowych rysunków będących początkiem naszej pracy)
  3. Konsultacje z Inwestorem/Użytkownikiem n/t wstępnego wyglądu i specyfiki wykonywanych badań oraz pracy w laboratorium wraz z przyszłymi zmianami
  4. Wykonanie koncepcji (2D oraz modelowania przestrzennego) - pierwszy zarys nowego lub modernizowanego obiektu
  5. Wykonanie prac projektowych w konsultacji z Inwestorem i Użytkownikiem
  6. Opracowanie struktury i metodologii procesu badawczego (opcjonalnie)
  7. Opracowanie projektów branżowych oraz projektu budowlanego
  8. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
  9. Opracowanie oraz przekazanie kompletnego projektu wykonawczego
  10. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji

Czas wykonania dokumentacji projektowej zależy od wielu czynników. Najistotniejsze to: powierzchnia
budynku, technologia badań i ich specyfika, ilość pomieszczeń oraz rodzaj placówki jak również czas niezbędny do uzyskania wymaganych pozwoleń. Projekt adaptacji, modernizacji czy przebudowy już istniejącego obiektu wiąże się z jego przystosowaniem  do obecnie obowiązujących norm i standardów. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i profesjonalnego podejścia tak aby do maksimum wykorzystać już istniejące rozwiązania technologiczne  i ograniczyć do minimum koszty modernizacji budynku.

Od czego zacząć
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X