IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Projektowanie

Projekt każdego laboratorium ma indywidualny charakter, a każde opracowanie jest wyzwaniem
wymagającym dostosowania go do potrzeb Inwestora. Warto zlecić to profesjonalistom.

Realizacja projektu wymaga współpracy pomiędzy wieloma zespołami:

  • użytkownikami laboratoriów
  • architektami i projektantami branżowymi
  • rzeczoznawcami
  • konsultantami naukowymi
  • ekspertami w zakresie norm i akredytacji
  • kosztorysantami
  • opiniodawcami
  • specjalistami ds. pozyskiwania środków finansowych
  • dostawcami sprzętu i wyposażenia laboratoriów

          Decyzję o utworzeniu nowego laboratorium lub modernizacji już istniejącego nie jest łatwa. Powodzenie realizacji inwestycji w dużej mierze zależy od właściwego rozpoznania własnych potrzeb ich sprecyzowania i określenia możliwości ich realizacji. Na tym etapie najczęściej zadawane pytanie to:


Od czego zacząć


          Kiedy zapadnie już decyzja o realizacji projektu w branży badawczo rozwojowej należy zwrócić uwagę że ten typ projektowania jest uznawany za najtrudniejszą kategorię  z zakresu technologi i architektury. Jeden  z najważniejszych elementów powodzenia inwestycji to :


Sposób działania

projekt laboratoriumhttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X