IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


10 lat Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce

- Polska gospodarka potrzebuje więcej innowacyjnych przedsięwzięć, zwłaszcza w kontekście naszych zobowiązań dotyczących wzrostu prywatnych nakładów na działalność badawczo-rozwojową w najbliższych latach - mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas konferencji, podsumowującej 10-letnią działalność Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce.

Podczas odbywającej się 13 stycznia w Warszawie konferencji wiceminister Iwona Wendel została wyróżniona statuetką Startup Friendly Award, przyznawaną osobom, które na przestrzeni ostatnich 10 lat w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W swoim wystąpieniu wiceszefowa resortu podkreśliła, że do rozwoju innowacyjnej gospodarki, potrzebujemy efektywnego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej. - Studenci, absolwenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi są pomysłodawcami innowacyjnych idei, a odpowiedni system wsparcia może skutecznie pomóc w ich wdrożeniu z korzyścią dla całej gospodarki – zaznaczyła. Budowy takiego systemu podjęły się Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Dotychczas z oferowanych przez nie różnorodnych form wsparcia skorzystało 7 tys. start-upów.

Wiceminister Wendel wyraziła też nadzieję, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, również przy wsparciu z funduszy strukturalnych, będą kontynuować budowę ekosystemu wsparcia start-upów, który w dłuższej perspektywie będzie mógł funkcjonować samodzielnie, tworząc polskie marki znane na rynkach międzynarodowych. - Bardzo liczę na to, że z tysięcy start-upów, które korzystają obecnie lub będą korzystać w przyszłości z różnych usług oferowanych przez inkubatory, rozwinie się grupa przedsiębiorstw, które staną się poważnymi inwestorami w B+R, konkurującymi skutecznie na globalnym rynku – mówiła wiceszefowa resortu.   

Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju przypomniała, że obecnie uruchamiamy wydatkowanie nowej puli funduszy europejskich. – Będą nowe środki na wsparcie start-upów, zarówno w Programie Inteligentny Rozwój, jak również w programach regionalnych – mówiła wiceminister Wendel. Zaznaczyła, że obecnie w większym stopniu niż dotychczas, fundusze będą przeznaczane na profesjonalizację usług dla przedsiębiorców oraz na ich wsparcie finansowe, na przykład w formie wejść kapitałowych lub pożyczek. – Bardzo liczę na to, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w dalszym ciągu z powodzeniem będą brały udział w konkursach w ramach nowych programów operacyjnych,  kontynuując swoją ważną dla całej gospodarki działalność – podsumowała.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest ważnym beneficjentem Programu Innowacyjna Gospodarka, z którego pozyskała kwotę ponad 81 mln zł na 4 projekty mające na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. Największy z nich (Droga do Polski Przedsiębiorczej) ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych, proinnowacyjnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych. W ramach projektu powstała sieć 50 inkubatorów oraz 10 wyspecjalizowanych punktów wsparcia start-upów.

Oprócz wiceszefowej resortu infrastruktury i rozwoju wyróżnieni zostali: wiceminister skarbu Rafał Baniak, wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, były wiceminister rozwoju regionalnego Tomasz Nowakowski oraz pośmiertnie Mariusz Łukasiewicz, twórca Eurobanku.

Źródło: www.mir.gov.pl
, http://laboratoria.net/http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X