IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Działania przedprojektowe


  • Inwentaryzacja budynków
  • Wnioski o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Studium wykonalności inwestycji
  • Kosztorysy
  • Analizy urbanistyczne i studium chłonności terenu
  • Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
  • Opracowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy UE dla inwestycji wraz z załącznikami technicznymi  http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
  X