IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Działania projektowe

  • Opracowywanie wielobranżowych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych
  • Opracowywanie projektów technologii
  • Wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  • Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X