IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Oferta

Oferta Grupy RTA Projektowanie Laboratoriów

  • Opracowania struktury i metodologii procesu badawczego
  • Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
  • Studium wykonalności inwestycji
  • Projekty technologii
  • Projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane i wykonawcze
  • Nadzory autorskie
  • Projekty zabudowy laboratoryjnej
  • Weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej i audyty
  • Analizy architektoniczne, audyty techniczne i technologiczne
  • Dostosowanie modernizowanego laboratorium do obecnie panujących norm i przepisów zgodnie z GLP (Good Laboratory Practice) a w szczególności do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Akredytacja laboratorium)


Działania przedprojektowe               

więcej


Działania projektowe                        
więcej


http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X