IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


O nas

Szanowni Państwo,

W związku ze stałym rozwijającą się branżą badawczo-rozwojową w Polsce, oraz częściej pojawiającymi się
zadaniami inwestycyjnymi, związanymi z obiektami laboratoryjnymi oraz laboratoryjno-edukacyjnymi realizowanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - pragniemy niniejszym przedstawić Państwu grupę projektową RTA Projektowanie Laboratoriów.
Wierzymy, iż niniejsze informacje przyczynią się do podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z naszą grupą
przy okazji udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań inwestycyjnych gdzie istotną częścią jest wykonanie kompleksowego projektu architektonicznego, budowlanego i technologicznego obiektów laboratoryjnych, uczelnianych, badawczo-rozwojowych itp.
Grupa projektowa RTA Projektowanie Laboratoriów powstała w 2005 roku jako zespół dwóch podmiotów
działających na polskim rynku których profil działalności opierał się głownie na wykonaniu kompleksowych projektów laboratorium o charakterze medycznym i edukacyjnym.

Tektonika Architekci to zespół projektowy zorientowany na wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz instalacyjnych, Recore to spółka projektowa o charakterze technologicznym i edukacyjnym zajmująca się projektowaniem technologii funkcji w/w obiektów oraz działalnością edukacyjną poprzez organizację specjalistycznych seminariów naukowych związanych z technologią badawczą i laboratoryjną.

Grupa projektowa RTA Projektowanie Laboratoriów to zespół tworzony przez 7 projektantów. Są to

specjaliści wykształceni w zakresie architektonicznym, których umiejętności doceniono na stypendiach i konkursach w kraju i za granicą a także w toku zdobytych doświadczeń przy okazji realizacji skomplikowanych zadań projektowych w branży laboratoryjnej.

Ideą i celem działań zespołu Tektonika Architekci jest kreacja przestrzeni architektonicznej począwszy od
analiz i założeń inwestycyjnych poprzez cały proces projektowy w tym wykonywania wielobranżowego projektu, uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnienia nadzoru w trakcie realizacji inwestycji.
Oprócz doświadczenia projektowego Tektonika Architekci posiada również wiedzę praktyczną w dziedzinie
doradztwa inwestycyjnego na każdym etapie inwestycji począwszy od wstępnych analiz dotyczących chłonności terenu poprzez koncepcje, uzyskanie decyzji WZ oraz pozwolenia na budowę po pełno-branżowy projekt wykonawczy i nadzór na budowie.

Wieloletnia praktyka przy prowadzeniu projektów pozwala zespołowi podjąć się każdego zadania projektowego. Pracownia współpracuje z biurami branżowymi, rzeczoznawcami oraz specjalistami biorącymi czynny udział w procesie powstawania kompleksowego projektu architektonicznego gwarantując jakość i funkcjonalność tworzonych systemów.

Grupa zajmuje się również projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań technologicznych dla różnego
typu laboratoriów: chemicznych, medycznych, mikrobiologicznych, edukacyjnych, jądrowych, środowiskowych i innych. Często w programach projektowych wykonywanych przez RTA Projektowanie Laboratoriów pojawiają się unikalne rozwiązania technologiczne które są autorskimi koncepcjami wykonanymi na podstawie analiz procesów badawczych planowanych przez konkretne zespoły badawcze w laboratoriach.
Grupa projektowa jest także koordynatorem grupy polskich i europejskich podmiotów gospodarczych oraz
ekspertów, zajmujących się problematyką związaną z projektowaniem i profesjonalnym zagospodarowywaniem obiektów laboratoryjnych i jako koordynator grupy zapewnia kompleksową realizację projektów w następujących etapach:
  • projektowym

- prace koncepcyjne

- studium wykonalności

- studium funkcjonalno-użytkowe

- projekt architektoniczny

- projekt budowlano-wykonawczy

  • inwestycyjnym

- współpraca w ramach finansowania z różnych źródeł

- projektowanie oraz doradztwo w zakresie implementacji technologii

  •   wykonawczym

- kooperacja z firmami wykonawczymi (m.in. infrastruktura, media, zabudowa

laboratoryjna itp.)

  • podwykonawczym

- weryfikacja projektów (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej)

- monitorowanie wykonanych projektów w fazie odbiorów technicznych w aspekcie

zgodności z wymogami stawianymi przez prawo europejskie i możliwych audytów

i kontroli


Jesteśmy pierwszym podmiotem działającym na polskim rynku, którego działalność projektowa,

edukacyjna i konsultingowa skoncentrowana jest głównie na branży naukowo-badawczej a w szczególności sektora związanego z laboratoriami. Skupiając się na wybranym sektorze działalności jakkolwiek szerokim, specjaliści i technolodzy z Recore na bieżąco aktualizują swoją wiedzę, przekazując ją wszystkim zainteresowanym jednostkom operującym w branży laboratoryjnej organizując konferencje, seminaria naukowe i popularnonaukowe, szkolenia a także zajmując się projektowaniem i planowaniem technologicznym całych obiektów naukowo-badawczych w różnej skali.


Zapraszamy do współpracy,

Google+http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X