IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Korzyści ze współpracy

  • Ograniczenie czasu planowania i realizacji  inwestycji.

Począwszy od pierwszych spotkań i rozmów z Inwestorem specjaliści z Grupy RTA aktywnie uczestniczą w

planowaniu oraz doborze odpowiednich rozwiązań technicznych co znacznie skraca czas planowania i realizacji samej inwestycji. Prowadzone nadzory autorskie oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji przez projektantów na etapie budowlanym znacząco wpływa na postęp prac oraz czas ich realizacji.


  • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych minimalizujących  koszty inwestycji i eksploatacji projektowanych obiektów.

Podczas projektowania każdego laboratorium staramy się dobierać możliwie najlepsze rozwiązania

technologiczne tak aby koszt inwestycji był jak najniższy a funkcjonowanie już gotowego obiektu było jak najekonomiczniejsze. Szczególnie ważne jest to przy modernizacji już istniejących obiektów kiedy to staramy się wykorzystać do maksimum już istniejące instalacje techniczne i technologiczne łącząc je z nowo zaprojektowanymi rozwiązaniami.


  • Gwarancja wypełnienia standardów akredytacji ((PN-EN ISO/IEC 17025) oraz GLP/GMP.
Projektując laboratorium szczególną uwagę poświęcamy na jego dostosowaniu do obowiązujących
przepisów budowlanych oraz standardów akredytacyjnych (17025) wraz z zapewnieniem zasad organizacji jednostek badawczych zgodnie z „Good Laboratory Practice” oraz zgodnie z zachowaniem procedur „Good Manufacturing Practice ”. Każde projektowane, modernizowane przez Grupę RTA laboratorium spełni wszystkie obowiązujące obecnie normy i rozporządzenia a proces akredytacji przebiegnie bez przeszkód.


  • Projekt wykonany według najnowszej wiedzy i praktyki projektowej.

Projektowanie obiektów naukowych, badawczych, przemysłowych jest niezwykłym wyzwaniem

wymagającym wiedzy, profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia. Specjaliści z Grupy RTA codziennie aktualizują swoją wiedzę oraz biorą czynny udział w sympozjach i targach co umożliwia nam podjęcia się każdego nawet najtrudniejszego wyzwania. Często w programach projektowych wykonywanych przez RTA Projektowanie Laboratoriów pojawiają się unikalne rozwiązania technologiczne które autorskimi koncepcjami wykonanymi na podstawie analiz procesów badawczych planowanych przez konkretne zespoły badawcze w laboratoriach.


  • Realizacja inwestycji w oparciu o współczesne kierunki z zakresu architektury i planowania przestrzennego.

http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X