IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

INWESTOR:           Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

LOKALIZACJA:     Kraków


Projekt wielobranżowy koncepcyjny Kliniki Chorób Zakaźnych przy ul. Krakowskiej w Rząsce, koło Krakowa. Projektowany budynek kliniki chorób zakaźnych przeznaczony będzie na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Będzie on stanowił zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne Polikliniki Weterynaryjnej w zakresie badania oraz leczenia chorób zakaźnych. W jego skład wchodzi szereg pracowni mikrobiologicznych, takich jak: pracownia czysta, pracownia bakteriologiczna, pracownia wirusologiczna, pracownia serologiczna, pracownia izolacji DNA (ekstrakcji DNA) pracownia detekcji DNA (powielania, amplifikacji DNA), pracownia chorób ryb i inne.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X