IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

INWESTOR:           Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

LOKALIZACJA:     Kraków


Projektowany budynek laboratoryjno–kliniczny, pełniący funkcję obiektu badawczo-rozwojowego (B+R). Posiada podstawowe moduły funkcjonalne w postaci zespołu laboratoriów i kliniki weterynaryjnej oraz administracyjne i wielofunkcyjne sale seminaryjne. Moduł kliniki weterynaryjnej zawiera: - Klinikę dużych zwierząt: laboratorium rozrodu dużych zwierząt zawierająca: pracownię andrologiczną i pracownię embriologii eksperymentalnej, szpital dużych zwierząt, pomieszczenia diagnostyki obrazowej - Klinikę małych zwierząt: pomieszczenia ambulatoryjne i pracowni diagnostycznych, pomieszczenia rozrodu małych zwierząt i neonatologii, pomieszczenia leczenia krwią i magazynu krwi, blok operacyjny ze śluzą szatniową, pomieszczenia socjalne personelu medycznego i lekarzy stażystów, szpital małych zwierząt.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X