IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Politechnika Wrocławska

INWESTOR:            Politechnika Wrocławska

LOKALIZACJA:      Wrocław


Koncepcja funkcjonowania laboratorium badawczego w pomieszczeniach 142/143, budynek C-6, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej




http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X