IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium nawozowe

INWESTOR:          Informacja niejawna

LOKALIZACJA:    woj. podlaskie


Opracowanie koncepcji wraz z projektem technologii dla budynku laboratorium fizykochemicznego przeznaczonego do sprawdzania jakości oraz prowadzenia badań naukowych w zakresie nawozów sztucznych. Prace w laboratorium będą miały na celu opracowywanie, testowanie i wdrażanie do wytwarzania nowych produktów. Część budynku ustanowi szklarnia doświadczalna umożliwiająca badanie wpływu nowych produktów na wzrost i kondycję roślin w warunkach symulowanych i naturalnych. Koncepcja została opracowana w zakresie założeń technologicznych, architektonicznych i branżowych, wraz z aranżacją przestrzeni laboratoryjnych.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X