IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium kosmetyczne

INWESTOR:          Informacja niejawna

LOKALIZACJA:    woj. mazowieckie


Opracowanie projektu technologicznego i koncepcji budynku laboratorium do prowadzenia kontroli i badań produktów kosmetycznych oraz badania w zakresie opracowywania nowych technologii wytwarzania, wraz zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem kosztorysu wskaźnikowego WKI. Ponadto koncepcja zawierała główne wytyczne dotyczące wyposażenia technologicznego, jego parametrów, struktury laboratorium, doboru materiałów i technologii dla występujących mediów, podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagania normatywne.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X