IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

INWESTOR:            Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

LOKALIZACJA:      Kraków


Projekt wielobranżowy koncepcyjny oraz budowlany i wykonawczy przebudowy istniejącego budynku „B” oraz hali technicznej Instytutu Nafty i Gazu na pomieszczenia laboratoryjne. Realizowany jako „Centrum Badań i Aplikacji Pierwotnych i Wtórnych Nośników Energii”. Projekt laboratorium zakłada powstanie między innymi specjalistycznych pracowni takich jak: laboratorium destylacji, laboratorium spektrometrii, laboratoria chromatografii, laboratorium analiz LPG, laboratorium analizy instrumentalnej, laboratorium mikrobiologii, pracowania benzyny silnikowej, pracowania kalorymetrii, pracowni procesów katalicznych, pracownia olejów napędowych oraz pracownia olejów opałowych. Specyfiką laboratoriów chemicznych jest sporządzanie próbek i badanie produktów łatwozapalnych i palnych. W laboratorium będą wykonywane m.in. badania analityczne związane z procesami technologicznymi poprzez analizy paliw, produktów petrochemicznych, analizy benzyn, paliwa lotniczego, komponentów wykorzystywanych do produkcji paliw silnikowych, różnego rodzaju benzyn.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X