IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

INWESTOR:Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

LOKALIZACJA:     Kraków


Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz koordynacja, uzgadnianie i weryfikacja projektu koncepcyjnego i budowlanego dla inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeprowadzenia kompleksowej modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w dwóch obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, zlokalizowanych w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X