IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

INWESTOR:          Enea Wytwarzanie Spółka z o.o.

LOKALIZACJA:    Kozienice


Laboratorium centralne w Kozienicach


Analiza strategiczna SWOT akronim ang.: strengths_mocne strony, weaknesses_słabe strony, opportunities _szanse potencjalne lub zaistniałe, threats_zagrożenia prawdopodobne lub istniejące, wraz koncepcją budowy Laboratorium Centralnego w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz studium wykonalności przebudowy istniejących laboratoriów DHC w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. wraz z realizacją projektu.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X