IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Centrum Badań Jakości - Grupa Kapitałowa KGHM

INWESTOR:            Centrum Badań Jakości - Grupa Kapitałowa KGHM 

LOKALIZACJA:      Polkowice


Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji pracowni 104 wydziału WKJ-4 w budynku laboratoryjnym Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Polkowicach.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X