IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium chemiczno–technologiczne, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

INWESTOR:Politechnika Krakowska

LOKALIZACJA:Kraków, Ul. Warszawska 24


Przedmiotem inwestycji było wykonanie projektu remontu laboratorium chemiczno – technologicznego. Projekt uwzględniał również wymianę większości wyposażenia laboratoryjnego gdyż nie spełniało ono aktualnych wymogów, norm oraz przepisów dotyczących tego typu pomieszczeń. Uporządkowano ciąg technologiczny co umożliwiło lepsze wykorzystanie przestrzeni oraz naturalnego oświetlenia.

Całkowitej wymianie uległa instalacja wodno-kanalizacyjną oraz zaprojektowany został dodatkowy pion kanalizacji technologicznej umożliwiający odprowadzenie ścieków z laboratoriom do do pomieszczenia z neutralizatorem ścieków. Wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowana została instalacja wentylacji mechanicznej (kwasoodporna - odprowadzająca powietrze z dygestoriów).
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X