IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium hydrauliczne, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska

LOKALIZACJA:      Kraków, Ul. Warszawska 24

INWESTOR:            Politechnika Krakowska


Laboratorium prowadzi badania z zakresu przepływu i przepustowości koryt oraz rożnego rodzaju wodnych konstrukcji środowiskowych. Umożliwiające poznanie, zmierzenie i interpretację warunków statyki i dynamiki przepływu powierzchniowego i podziemnego, a także wizualizację i ocenę złożonych procesów oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych poprzez proces parowania i infiltracji.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej projektu adaptacji na laboratorium hydrauliczne pomieszczenia znajdującego się na poziomie piwnic ryzalitu budynku. W ramach adaptacji projekt uwzględnia wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, wymianę grzejników, częściowy demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz zasilania laboratorium zrealizowanego za pomocą nowej rozdzielni. W pomieszczeniu laboratorium zaprojektowano dwa typy sufitów podwieszanych (płyty g-k na stelażu ocynkowanym oraz z wełny szklanej) charakteryzujące się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku. Laboratorium oprócz funkcji badawczej ma również pełnić rolę edukacyjną jako sala do ćwiczeń i zajęć dydaktycznych dla studentów.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X