IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Kampus Uniwersytecki w Białymstoku

INWESTOR              Uniwersytet w Białymstoku

LOKALIZACJA       Białystok


Projekt technologii


Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Poddziałania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa wyższego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada utworzenie Wydziału Fizyki, Instytutu Chemii, Biologi oraz wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym. Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do podniesienia poziomu oraz jakości życia, poprzez ułatwienie dostępu do edukacji i kształcenia, co spowoduje podwyższenie kwalifikacji i wykształcenia społeczeństwa. Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu potencjału naukowo-dydaktycznego na poziomie regionalnym, ponadregionalnym i krajowym - a nawet i europejskim.


Nasze zadanie polegało na opracowaniu projektu technologii. W projekcie uwzględniono zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń a także pracę wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji w obrębie Kampusu. Projekt technologi powstał przy ścisłej współpracy z inwestorem oraz jego wytycznymi.


Projekt technologi został opracowany dla następujących obiektów:

  • Instytut Biologii
  • Instytut Chemii
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X