IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium Geochemii Środowiska leśnego i terenów przeznaczonych do rekultywacji, Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie

LOKALIZACJA        Kraków, Al. 29 Listopada 46


INWESTOR :            Uniwersytet Rolniczy, Kraków


Laboratorium prowadzi badania w zakresie szeroko rozumianej geochemii środowiska. Badane są próbki gleby, wody, materiałów roślinnych, nawozów oraz odpadów. Analizowane są zarówno zawartości makro- jak i mikroskładników z użyciem technik analizy instrumentalnej spektrofotometria ICP. UV – VIS, ASA, chromatografia jonowa) oznaczane są również właściwości fizyczne badanych materiałów oraz ich aktywność mikrobiologiczna.

Projekt wielobranżowy obejmował: zespołu pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni ~200 m2 na IV piętrze w budynku Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. 29 Listopada w Krakowie. Dokumentacja projektowa obejmuje zespół pomieszczeń laboratorium geochemii środowiska leśnego wraz z kompletną dokumentacja instalacji technicznej (wod-kan, centralnego ogrzewania, gazów laboratoryjnych oraz instalacji elektrycznej). W związku z wykorzystaniem w laboratorium takich urządzeń jak spektrofotometry oraz chromatografy zaprojektowano instalację gazów technicznych (Acetylen, Argon,Azot, Hel, Podtlenek azotu, Powietrza syntetycznego, tlenu oraz sprężonego powietrza).

Wyzwanie to wymagało zaprojektowania rozprężalni gazów wraz z odpowiednimi urządzeniami i armaturą oraz rozprowadzeniem rurociągów w obrębie punktów poboru które w przypadku gazów wysokiej czystości (klasa 5.0 i 6.0) wymagały specjalnych paneli redukcyjnych z systemem przepłukiwania jak również aktywnego system detekcji gazów.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X