IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium chemiczne naukowo-badawcze, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

LOKALIZACJA:     Kraków, Ul. Warszawska 24

INWESTOR:           Politechnika Krakowska   


Laboratorium prowadzi badania w zakresie analizy gruntów, określa rodzaj, stan oraz cechy fizyczno-chemiczne badanego gruntu. Dlatego też w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z Użytkownikiem zaprojektowano układ funkcjonalny i komunikacyjny dostosowany do zamierzonej funkcji uwzględniający aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Zaprojektowane zostały pomieszczenia laboratoryjne, magazynowe, sanitarne, komunikacyjne oraz myjnia przyrządów i pomieszczenie sanitarne. W projekcie uwzględniono zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń biorąc pod uwagę ich funkcję, ilość pracowników z nich korzystających oraz wymagania Inwestora. Zaprojektowano instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz gazów technicznych i elektryczną jednocześnie dla zapobieżenia emisji ścieków agresywnych chemicznie zaprojektowano układ neutralizacji ścieków. Dla zapobieżenia emisji szkodliwych gazów chemicznych zaprojektowano podłączenie odciągów miejscowych, dygestorium i szafy na odczynniki do kanałów wentylacji mech. poprzez filtry węglowe.

W projekcie opracowano technologię wraz z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem pomieszczeń laboratoryjnych zgodzie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, p.-poż, bhp oraz higieniczno-sanitarnych.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X