IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Laboratorium aplikacyjne, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

INWESTOR:              Zakłady Kędzierzyn S.A.

LOKALIZACJA:        Kędzierzyn - Koźle, Ul. Mostowa 30a


Projekt ma na celu utworzenie przemysłowego laboratorium aplikacyjnego „ZAK BLUE”. Zaprojektowane laboratorium prowadzić będzie badania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Produkcja roztworu mocznika do oczyszczania spalin w silnikach Diesla”.

W zaprojektowanym laboratorium wszystkie instalacje techniczne stanowiące wyposażenie zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi.Sporządzania dokumentacja uwzględniała także specjalistyczne wymagania związane z akredytacją laboratorium.
Nasza praca polegała na opracowaniu kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z technologią. W projekcie laboratorium założono funkcjonowanie tak zaawansowanych urządzeń jak spektrofotometry ICP, ASA, UV-VIS.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X