IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej - Laboratoryjne Centrum Doskonałości "AGROPHYSICS"

INWESTOR:            Instytut Agrofizyki Im. B. Dobrzańskiego PAN

LOKALIZACJA:         Lublin, Ul. Doświadczalna 2-4


Opracowanie dokumentacji przetargowej


Projekt realizowany w ramach programu pn. „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nasze zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4” wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X