IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


ENERGIS - Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Świętokrzyska

INWESTOR             Politechnika Świętokrzyska

LOKALIZACJA:      Kielce, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7


Opracowanie załączników technicznych, kosztorysów i wytycznych do SIWZ Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii dla pracowni :


  • - pracownia pomp cieplnych
  • pracownia energii słonecznej i pokryć energoaktywnych
  • pracownia energetyki rozproszonej
  • pracownia energii wiatrowej i wodnej
  • pracownia biomas

    • Przedmiotem projektu ENERGIS jest budowa energooszczędnego, "inteligentnego" budynku dydaktyczno-laboratoryjnego zasilanego z odnawialnych źródeł energii docelowo na potrzeby Wydziału Inżynierii Środowiska. Budynek ten zostanie usytuowany w ciągu istniejących obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i połączony z nim łącznikiem. Architektonicznie będzie stanowił uzupełnienie istniejących obiektów, a jednocześnie odpowiednią formą wizualną złamie monotonię obecnej zabudowy.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X