IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii – Odnowienie Kampusu 600-lecia

INWESTOR:            Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24

LOKALIZACJA:      Kraków - Kampus 600-lecia Odnowienia UJ rejon ulic - St. Łojasiewicza, Gronostajowa


Weryfikacja dokumentacji oraz konsultacje przy wykonywaniu projektu wykonawczego dla Wydziału Chemii - Kampus 600-lecia Odnowienia UJ.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X