IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

INWESTOR:              Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

LOKALIZACJA:       Warszawa, ul. Dorodna 16


Dokumentacja techniczna wyposażenia podstawowego laboratorium Laboratorium nr 2 Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X