IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

INWESTOR:             Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

LOKALIZACJA:      Płock


Opracowanie specyfikacji SIWZ


Opracowanie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabudowy laboratoryjnej będącej częścią projektu technologii „LAB” wraz z analizą i konsultacjami w zakresie funkcjonalności, trwałości i jakości wyposażenia dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów stanowiące część projektu „Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny I”.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X