IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


KRAKODLEW S.A.

INWESTOR:           KRAKODLEW S.A.

LOKALIZACJA:      Kraków


Opracowanie metodologii prowadzenia badań oraz koncepcji dla zadania „Konsultacje i doradztwo w zakresie doboru niezbędnego wyposażenia i przystosowania pomieszczeń dla utworzenia laboratorium spółki „Krakodlew”.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X