IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

INWESTOR:            Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

LOKALIZACJA:      Kraków


Projekt koncepcyjny inwestycji pn.: „Małopolskie Parki Inteligentnej Specjalizacji - Park Technologiczny Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” zawierającego laboratoria badawcze i linie technologiczne w skali ćwierć i półtechnicznej oparte o elementy modułowe umożliwiające pozyskanie produktów lub substancji prozdrowotnych
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X