IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Instytut Agrofizyki im. B Dobrzańskiego PAN

INWESTOR:            Instytut Agrofizyki im. B Dobrzańskiego PAN

LOKALIZACJA:      Lublin


Dokumentacja wielobranżowa:  projekt budowlany i wykonawczy budynku hali laboratoryjnej Centrum Badawczo- Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X