IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


KRAKODLEW S.A.

INWESTOR:             KRAKODLEW S.A.

LOKALIZACJA:      Kraków


Opracowanie projektu wielobranżowego budowy Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego


Dokumentacja wielobranżowa budowy  laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Krakodlew” S.A. w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie wcześniej opracowanej koncepcji zawierającej dobór wyposażenia w aparaturę pomiarową i badawczą.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X