IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

INWESTOR:             Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

LOKALIZACJA:      Płock


Opracowanie specyfikacji SIWZ


Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz koordynacja, uzgadnianie i weryfikacja projektu koncepcyjnego i budowlanego dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów  stanowiące część projektu „Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny I”
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X