IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Energopomiar Sp. z o.o.

INWESTOR:            Energopomiar Sp. z o.o.

LOKALIZACJA:      Gliwice


Opracowanie projektu koncepcyjnego


  • Opracowanie wielobranżowego projektu  koncepcyjnego modernizacji centralnego laboratorium w zakładach pomiarowo-badawczych „Energopomiar” Sp. z o.o. zawierającego główne wytyczne wyposażenia technologicznego  w zakresie parametrów struktury laboratorium, doboru materiałów i technologii podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagań normatywnych w tym zakresie.
  • Opracowanie specyfikacji określającej wymagania dla systemu informatycznego LIMS na podstawie analizy procesowej technologii funkcji laboratoriów oraz doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej oferty na wdrożenie systemu.
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X