IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Dofinansowania UE

Dotacje Unijne :

to szansa na dynamiczny rozwój oraz zwiększenie udziału na rynku. Pozyskane środki można przeznaczyć na modernizację posiadanych obiektów i dostosowanie ich do obowiązujących obecnie norm i przepisów.  Działalność Grupy RTA Projektowanie Laboratoriów skupiona jest na opracowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy UE dla inwestycji wraz z załącznikami technicznymi. Specjaliści z Grupy RTA pomogą w doborze firmy specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z funduszy związanych z badaniami i rozwojem a w szczególności modernizacją istniejących obiektów laboratoryjnych i przemysłowych. 
 Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu specjalistów
zatrudnionych w Grupie RTA Projektowanie Laboratoriów.


Portal o funduszach europejskich http://www.fundusze-europejskie.pl/dotacje-unijne/

Informacje o Funduszach Europejskich dostępne są na stronie

http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X