IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Doradztwo

  • Weryfikacja dokumentacji projektowych z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacją oraz akredytacją
  • Weryfikacja dokumentacji pod względem zgodności z wymogami SIWZ
  • Analizy i opinie urbanistyczne
  • Koordynacja działań oraz współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi
  • Ekspertyzy techniczne
  • Załączniki do wniosków unijnych (dofinansowanie)
  • Uczestnictwo w spotkaniach Zamawiającego z Wykonawcami projektów (Rady Projektu)
  • Kompleksowa weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentów przetargowych oraz sporządzanie dla Zamawiającego oceny raportu z weryfikacji dokumentacji.


projekt laboratoriumhttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X