IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Trwa nabór wniosków na rozbudowę infrastruktury badawczej

Do 31 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach finansowania w 2015 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.


Przy sporządzaniu wniosków należy przestrzegać zasad, które zostały zawarte w następujących dokumentach:

Wniosek należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. We wskazanym terminie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dostarczyć dwa egzemplarze wniosku w formie papierowej. Papierową wersję wniosku należy dostarczyć na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 ul. Wspólna 1/3/Hoża 20
00-529 Warszawa
 
z dopiskiem „Departament Nauki”.

Źródło: www.granty-na-badania.com

Laboratoria.net - Baza firmhttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X