IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


ITSTW: współpraca z przemysłem i nauką na równych prawach

ITSTW: współpraca z przemysłem i nauką na równych prawach

Dość powszechne jest w kraju narzekanie na brak współpracy  nauki z przemysłem i obu tych sektorów z ośrodkami innowacji. Tymczasem w pracy Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli codziennością staje się praktyczna realizacja umów i porozumień  o wzajemnym świadczeniu usług, które ten ośrodek zawiera  z różnymi podmiotami.

Niedawno podpisano w stalowowolskim ITSTW umowę o świadczeniu usług z firmą TASTA Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.  Jest to przedsiębiorstwo obecne na rynku od 15 lat, zajmujące się wytwarzaniem elementów rurociągów stalowych na potrzeby firm z branży instalacyjnej  w kraju i poza jego granicami.

„- Traktujemy tę i podobne umowy jako wyraz rosnącego zaufania do profilu i jakości naszych działań. Nie ma co ukrywać , jest to także zobowiązanie do  stałej dbałości o „nie spuszczanie z tonu” a nawet  – o podnoszenie jakości na coraz wyższy poziom” - informuje Antoni Kopyto, dyrektor ds. organizacji  w Inkubatorze.

Stalowowolski Inkubator dodaje obecnie do licznych porozumień i umów zawieranych z wyższymi uczelniami, centrami edukacji zawodowej zarządzającymi specjalistycznymi średnimi szkołami zawodowymi - umowy zawierane z przedsiębiorstwami. Z firmami, które produkując wymagające jakościowo podzespoły czy detale potrzebują stałych partnerów: kooperujących z nimi podwykonawców czy też realizatorów precyzyjnych badań i pomiarów.

„-Tego rodzaju porozumienia są dla nas bardzo ważne, gdyż dają pewność zleceń , co bardzo sobie cenimy ze względu na „obłożenie”,  wykorzystanie naszego wyposażenia w laboratorium metalograficznym, izbie pomiarów i centrum usług obróbczych” - komentuje fakt podpisania umowy z TASTĄ prezes Inkubatora Cezary Kubicki. W tym przypadku usługi wykonywane na rzecz  przedsiębiorstwa dotyczyć będą właśnie badań laboratoryjnych na materiale dostarczonym przez zamawiającego. Prezes Kubicki potwierdza konieczność  sprostania wymaganiom stawianym przez takie sytuacje: „– Aby wykazać naszą zdolność do wywiązania się z warunków umowy musieliśmy na życzenie partnera uzyskać tzw. warunkowe dopuszczenie przedakredytacyjne w Lloyd’s Register Quality Assurance. Jesteśmy do akredytacji już w pełni przygotowani, więc dopuszczenie miało rzeczywiste, „namacalne” podstawy” –  stwierdza.

Kierownictwo ITSTW  traktuje te i inne umowy z uczelniami i przedsiębiorstwami jako praktyczny wyraz łączenia sfery biznesu, produkcji z ośrodkami nauki i innowacji. Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli dysponuje niepowtarzalnym w skali kraju wyposażeniem w postaci nowoczesnych maszyn obróbczych oraz urządzeń laboratoryjno-pomiarowych umożliwiających pełny zakres metalograficznych badań. To atuty tego ośrodka w podobnych działaniach . „– To także umożliwia naszą aktywność w innych, różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze networkingowym.  Jesteśmy współanimatorem, bądź członkiem trzech klastrów:  spawalniczego „KLASTALU”, kuźniczego „HEFAJSTOSA”, SGPPL „DOLINA LOTNICZA” oraz inicjatorem TRÓJKĄTA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII  I INKUBACJI S-M-R (Stalowa Wola-Mielec-Rzeszów)” – informuje dyrektor A. Kopyto.

Informacja prasowa , Współpraca: Antoni Kopyto
Źródło: http://www.pi.gov.pl, http://laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X