IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Odpady będą przekształcane w prąd i ciepło

W Bydgoszczy rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce nowoczesnej instalacji do odzysku energii z odpadów. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ma być gotowy w 2015 r.

Wartość nowatorskiej, jak na polskie warunki inwestycji, to 130 mln euro. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, środków Narodowego Fundusuz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółki ProNatura, która jest inwestorem w rmach projektu. Spalarnia powstaje na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Przyjmować będzie te odpady z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin, które nie trafią do recyklingu. W ciągu roku będzie w stanie przekształcić na energię i ciepło 180 tys. odpadów. Jednak jakikolwiek niedobór, jeśli chodzi o wielkość wsadu odbije się negatywnie na finansowej opłacalności projektu. W procesie przekształcania odpadów wyprodukowanych zostanie ok. 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. To zapotrzebowanie mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla.

Dzięki przychodom ze sprzedaży wyprodukowanej energii, koszty unieszkodliwiania odpadów będą niższe, a samorządy objęte projektem spełnią wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Unikną tym samym dotkliwych kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Spalarnia, redukując ilość składowanych odpadów, przyczyni się też zmniejszenia emisji metanu.

- W Polsce śmieci kojarzą się z czymś nieprzyjemnym, co zalega na wysypiskach. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej większość odpadów poddawanych jest recyklingowi i wykorzystywanych jako paliwo w ponad 400 zakładach termicznego przekształcania. Korzystając z tych doświadczeń, chcemy aby w Bydgoszczy, Toruniu i regionie wyrzucany worek śmieci był źródłem użytecznej energii – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Dotychczasowa budowa spalarni przebiega w naszym kraju w sposób bardzo powolny. Poza bydgoską przygotowywanych jest jeszcze klika innych inwestycji (w Białymstoku, Koninie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie), ale tak naprawdę, to już do końca tego roku powstać miało ponad 10 spalarni. Plan nie został jednak wykonany. Spalarnie są na przedostatnim miejscu - przed składowaniem - w unijnej hierarchii zagospodarowania odpadów.

Źródło: www.chemiaibiznes.com.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X