IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Pierwszy krok we własny interes

Absolwenci kierunku biotechnologia (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu): Mateusz Hoppe,  Leszek Broniarek i Jakub Buda założyciele firmy „BBH Biotech”, odnieśli duży sukces na progu swej kariery zawodowej. Zwyciężyli oni w prestiżowym programie „Pierwszy krok we własny interes”.
 
Zaprezentowany projekt własnej firmy biotechnologicznej konkurował z blisko czterdziestoma innymi pomysłami, nadesłanymi do IV już edycji programu  szkoleniowo – doradczego „Pierwszy krok we własny biznes”, którego organizatorami są: Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań.
 
Opracowany przez naszych absolwentów pomysł zdobył nagrodę przyznawaną przez inwestorów i uczestników organizowanego w maju 2013 r. Forum Inwestycyjnego, którego celem było zachęcenie inwestorów do współpracy z młodymi pomysłodawcami.
 
Zaprezentowana praca, jej wysoki poziom oraz zaangażowanie autorów w jej realizację, spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych podczas Forum inwestorów.
 
Organizatorzy programu szkoleniowo – doradczego „Pierwszy krok we własny biznes” podkreślają również rolę uczelni w merytorycznym wsparciu, jakiego  udzielono autorom, co miało istotne znaczenie dla odniesienia tego zwycięstwa.
 
Na ręce prodziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, prof. dra hab. Cezarego Mądrzaka przekazano podziękowania i gratulacje za odniesiony sukces absolwentów: Mateusza Hoppe, Leszka Broniarka i Jakuba Budę,  którzy  wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie  studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym przekuli w swój pomyślny pierwszy krok we własny biznes.
 
Niech ten sukces absolwentów biotechnologii zachęci kolejne osoby wyróżniające się ponadprzeciętnymi umiejętnościami  do udziału w inicjatywach podnoszących ich konkurencyjność na rynku.

Źródło: www.puls.edu.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X