IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Prawie miliard euro kredytu EBI na polskie prace badawczo-rozwojowe

Europejski Bank Inwestycyjny poinformował w środę, że udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości 970 mln euro na finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez polskie instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa.

„Dzięki tym kredytom EBI wesprze Polskę w rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej i zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego instytucji naukowych” – podano w komunikacie przesłanym przez EBI.

Pierwszy kredyt o wartości 490 mln EUR posłuży do finansowania grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Granty będą skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce.

Drugi kredyt w wysokości 480 mln euro EBI przyznało na finansowanie statutowych zadań badawczych realizowanych przez pracowników naukowych zatrudnionych w publicznych uczelniach i instytutach badawczych w Polsce. Wsparcie obejmie większość dyscyplin naukowych z wyjątkiem badań w dziedzinie medycyny prowadzonych przez szpitale uniwersyteckie oraz badań związanych z obronnością. Poprzez udzielenie tego kredytu EBI wesprze również inwestycje kapitałowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz aparaturę naukową.

Obydwa projekty obejmą lata 2013 i 2014. „Ich realizacja przyczyni się do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także do utworzenia istotnej liczby nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych” – czytamy w komunikacie.

„Projekty te pozwolą rozszerzyć zakres badań podstawowych, zwiększyć efektywność pracy i pobudzić konkurencję między naukowcami ubiegającymi się o granty, a także stworzą zachętę dla sektora prywatnego w Polsce do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynoszące praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność” — powiedział podczas ceremonii podpisania porozumienia wiceprezes EBI, Anton Rop.

Europejski Bank Inwestycyjny to bank Unii Europejskiej, udzielający kredytów długoterminowych, którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. Zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla inwestycji, realizując cele polityki unijnej w takich dziedzinach jak: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

 
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X