IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Wciąż można zdobyć dofinansowanie na innowacyjne projekty

Środki na badania naukowe i innowacje z programów krajowych wciąż są dostępne i to także dla firm z branży chemicznej. Do rozstrzygnięcia jest wiele konkursów, w których mogą one ubiegać się o dofinansowanie. Eksperci jednak przekonują, że wciąż zbyt mało przedsiębiorstw zabiega o takie wsparcie.

Jak pokazują wyniki Barometru Innowacji 2013 (jest to badanie wykonywane przez koncern GE), według 38% polskich dyrektorów najwyższego szczebla, nasz kraj jest miejscem sprzyjającym innowacjom, także w branży chemicznej. Jednocześnie, wsparcie ze środków publicznych na rozwój innowacyjności pozytywnie ocenia jedynie 23% badanych.

- Fundusze na badania, mające na celu wsparcie rozwoju innowacyjności rodzimej gospodarki, wciąż nie cieszą się w Polsce tak dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jak środki na bieżące inwestycje - mówi Joanna Stalewska, prezes zarządu Amber Project, który doradza w obszarze projektów badawczych i wspierających badania. - Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele: począwszy od niewiedzy, na jakie cele środki te mogą być przeznaczone, a na licznych obawach związanych z prowadzeniem takiego projektu skończywszy.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg konkursów oferujących środki w ramach programów wspierających badania i innowacje. W zależności od programu, możliwe jest aplikowanie o pieniądze na fazę badawczą, fazę przygotowania do wdrożenia oraz na faktyczne wdrożenie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje programy, które mogą zainteresować firmy chcące współpracować z sektorem naukowym.

Zbliża się trzecia edycja konkursu Innotech, którego środki przeznaczone są na przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych technologii. W dalszej kolejności rozstrzygany będzie konkurs Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych oraz konkurs PBS, stworzony w celu wspierania sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych. Na poziomie oferowanych konkursów promuje się współpracę starających się o nie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

- Krajowe programy, jak np. Innotech, są dostępne dla lokalnych przedsiębiorców i pozwalają na podjęcie działań w każdej tematyce badawczej. Inne przeznaczone są dla konkretnych obszarów potencjalnie innowacyjnych działań. Dla przykładu konkurs Innolot skierowany jest do sektora lotniczego, natomiast Gekon to program, w którym przedsiębiorcy i naukowcy mogą tworzyć konsorcja i realizować proekologiczny projekt – dodaje Joanna Stalewska.

Najpopularniejsze konkursy i ich przeznaczenie:

  • Gekon – ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych.
  • Innotech – celem jest zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych, a także zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na B+R służących gospodarce, przy jednoczesnym wzmacnianiu współpracy biznesu i nauki.
  • Program Badań Stosowanych (PBS) - wspiera sektor nauki i sektor przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.
  • Program sektorowy Innolot - ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego.

Źródło: http://www.chemiaibiznes.com.pl/


http://laboratoria.net/



http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X