IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


BASF i Sinopec rozważają rozwój spółki w Nanjing

BASF i Sinopec rozważają rozwój swojej spółki kapitałowej BASF-YPC znajdującej się w Nanjing, poprzez zwiększenie obecnej produkcji tlenku etylenu (EO) oraz budowę nowego zakładu produkującego glikol neopentylowy (NPG). BASF-YPC poszerzy łańcuch wartości kwasu akrylowego o nowe zakłady wytwarzające dodatkowe ilości kwasu akrylowego i akrylan butylu. Rozpoczęcie produkcji w tych zakładach planowane jest na rok 2014.

Oprócz fabryki produkującej super absorpcyjne polimery (SAP), obecnie będącą na etapie budowy z planowaną datą uruchomienia przypadającą na rok 2014, Spółka BASF-YPC planuje zwiększyć wsparcie sektorów środków czystości i higieny osobistej, a także powłok ochronnych, tekstyliów oraz sektora budowlanego.

- Dzięki zwiększonej produkcji kluczowych podstawowych związków chemicznych, m.in. glikolu neopentylowego (NPG) i tlenku etylenu (EO), oraz naszemu nowemu, światowej klasy zakładowi wytwarzającemu kwas akrylowy, a także fabrykom akrylanu butylu i super chłonnych polimerów (SAP), BASF jeszcze bardziej wzmocnił swoją bazę produkcyjną w łańcuchach wartości produktów chemicznych C2 i C3. Są to punkty wyjściowe dla pełnej gamy innowacyjnych rozwiązań, które oferujemy dla praktycznie każdej branży. Podkreśla to również naszą wiarę w dalszy rozwój rynków Azji i Pacyfiku - powiedział Albert Heuser, pełniący funkcję przewodniczącego BASF dla regionu Azji i Pacyfiku.

- Dzięki lepszej współpracy wewnątrz naszej spółki, Sinopec razem z BASF będzie zaspokajać zapotrzebowanie na produkty z grupy fine chemicals, które mogą przysłużyć się poprawie jakości życia ludzi. Jednocześnie, obie firmy w pełni wykorzystują swoje możliwości w dziedzinie zasobów, technologii, talentu, rynku i zarządzania, co bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności obu partnerów. Dzięki tej współpracy, Sinopec i BASF wspólnie osiągnęły sukces i w przyszłości dalej będą generować zyski - powiedział Chang Zhenyong, zastępca głównego inżyniera Sinopec i dyrektor generalny wydziału chemicznego Sinopec.

Partnerzy rozważają rozbudowę oddziału fabryki, odpowiedzialnego za produkcję tlenku etylenu, który na chwilę obecną ma wydajność 330 000 ton rocznie. Tlenek etylenu (EO) jest podstawowym związkiem chemicznym, używanym głównie do produkcji glikolu etylenowego, a także substancji powierzchniowo czynnych znajdujących się w środkach piorących i czyszczących, oraz jako surowiec do produkcji etanoloaminy, eterów glikolu i poliuretanów.

Więcej na: http://www.chemiaibiznes.com.pl/newsy/news/2504-BASF_i_Sinopec_rozwa%C5%BCaj%C4%85_rozw%C3%B3j_sp%C3%B3%C5%82ki_w_Nanjing-2.html

http://laboratoria.net
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X