IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Powstanie "pływające laboratorium"

Położono stępkę pod budowę nowego statku naukowo-badawczego Uniwersytetu Gdańskiego - „Oceanograf”. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przyznało 36 mln zł na finansowanie projektu - budowę statku i jego częściowe wyposażenie w aparaturę badawczą. W uroczystości wziął udział dr hab. Jacek Guliński.

- Budowa tak nowoczesnego statku dla Uniwersytetu Gdańskiego jest możliwa również dzięki wysokim naukowo-badawczym notowaniom Wydziału Oceanografii i Geografii - powiedział podczas spotkania wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr hab. Jacek Guliński.

Stępka jest częścią kadłuba, a jej budowa symbolicznie oznacza wykonanie najważniejszej części dokumentacji i rozpoczęcie budowy statku – pierwszej tak specjalistycznej jednostki pływającej dla polskiego armatora, czyli Uniwersytetu Gdańskiego.

Katamaran będzie przystosowany do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego (m.in. dna morskiego, batymetrycznych, magnetyczno-sejsmoakustycznych, geologicznych, fizycznych, biologicznych i chemicznych) oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Zostanie wyposażony w urządzenia pokładowe, pomiarowe i badawcze, stanowisko do badań gazów i aerozoli, komory chłodnicze i termostatyzowane, a także laboratoria dopasowane do potrzeb naukowców i studentów. Na statku powstanie też nowoczesna, wyposażona w komputery i multimedia  sala dydaktyczna. Jego możliwości techniczne pozwolą na prowadzenie badań  naukowych  Morza Bałtyckiego nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych i przy małym zanurzeniu, a także na realizowanie  dłuższych rejsów w celach badawczych.

Inwestycja jest umieszczona na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej w ramach projektu Narodowe Centrum Badań Bałtyckich. Dzięki jej realizacji  możliwe będzie prowadzenie na światowym poziomie interdyscyplinarnych badań morskich na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku.

Fundusze na budowę jednostki, w wysokości 36 milionów złotych,   przyznało Instytutowi Oceanografii UG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z 2011 r. na finansowanie projektu pn.: „Specjalistyczny statek naukowo-badawczy „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego”.

Zakończenie budowy statku zaplanowano na wiosnę 2014 roku.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/,  http://www.laboratoria.net
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X