IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Politechnika Białostocka podpisała listy intencyjne

Politechnika Białostocka podpisała listy intencyjne z Podlaskim Klubem Biznesu oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. W obu dokumentach strony deklarują wolę współpracy w szerokim zakresie, obejmującym m.in. wspólne działania na rzecz upowszechniania i integracji sektora B+R z regionalnym przemysłem, działalność na rzecz rozpowszechniania udziału podlaskich naukowców i przedsiębiorców w Programach Ramowych Unii Europejskiej, współpracę w pozyskiwaniu środków na realizację projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych UE, współpracę w zakresie włączania w programy dydaktyczne prowadzone w uczelni o elementy praktyczne.

Sygnatariuszami listów intencyjnych byli: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Lech Pilecki oraz Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.

W spotkaniu uczestniczyła również Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB dr hab. Grażyna Łaska. Przedsiębiorców reprezentowali także: Wiceprezes PKB Mirosław Kiszko, Wiceprezes PKB Antoni Stolarski, Wiceprezes PKB Wojciech Strzałkowski.

Źródło: www.pb.edu.pl,  http://www.laboratoria.net
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X