IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Projekt Biogratex, czyli lepsze wykorzystanie biodegradowalnych polimerów

W decydująca fazę wchodzi realizowany w naszym kraju od 2008 r. i wart 35,9 mln zł projekt Biogratex, dotyczący biodegradowalnych materiałów włóknistych.


Projekt polega na opracowaniu technologii wytwarzania materiałów włókienniczych z polimerów ulegających procesom biodegradacji. Mowa tu o takich polimerach, jak polilaktyd, poliestry i kopoliestry alifatyczne, celuloza termoplastyczna i modyfikowany polipropylen. Zakończenie prac przewidziano na jesień 2013 r. W ramach projektu opracowywane są metody syntezy nowego typu polimerów o udokumentowanej zdolności do biodegradacji. Następnie polimery te będą dostępne handlowo. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed naukowcami jest przetworzenie poszczególnych rodzajów polimerów w produkty włókniste, przeznaczone do zastosowania w medycynie, przemyśle wyrobów higienicznych, rolnictwie oraz filtracji. Wszędzie tam możliwe staje się racjonalne wykorzystanie ich zdolności do rozkładu biologicznego. Z tego tez względu tak duże znaczenie ma ocena stopnia ich biodegradowalności. Efekty dotychczasowych prac badaczy spotkały się już z ze sporym odzewem w świecie. Wyniki swoich dotychczasowych badan prezentowali oni w USA, Rosji, Finlandii, Chile, Japonii, Szwecji i Francji.

Trzon konsorcjum odpowiedzialnego za realizację zadania tworzą Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, jako koordynator projektu, a także Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Źródło: http://www.chemiaibiznes.com.pl/, http://laboratoria.net/
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X