IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Ogólnopolski projekt pt.: „Kreatorzy innowacji”

Zapraszamy kreatywnych naukowców z Dolnego Śląska, pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją swoich badań zatrudnionych w szkołach wyższych, instytutach badawczych, instytutach naukowych PAN, konsorcjach naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw) do udziału w organizowanym przez InBIT Sp. z.o.o ogólnopolskim projekcie, pt.:„Kreatorzy innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+Ri wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Cel projektu: wzrost wiedzy i umiejętności pracowników naukowych w zakresie realizowania projektów badawczo-naukowych. Projekt jest realizowany w sześciu największych miastach w Polsce.


Bezpłatne szkolenia (126 godzin):

  • Ochrona własności intelektualnej – 21 godz.
  • Pozyskiwanie funduszy na działalność badawczą – 21 godz.
  • Komercjalizacja wyników badań (zajęcia w języku angielskim) – 35 godz.
  • Metodyki zarządzania projektami – 14 godz.
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym – 14 godz.
  • Marketing i promocja wiedzy – 21 godz.

 
Ponadto, po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik weźmie udział w 16 godz. warsztatach w Centrach Transferu Wiedzy celem uroczystego podsumowania projektu oraz zweryfikowania w praktyce poznanych modeli zarządzania projektami B + R.

  • podczas szkoleń eksperci pomogą w przygotowaniu Indywidualnych Strategii Wdrażania Projektów Badawczo-Rozwojowych,
  • uczestnicy otrzymują Certyfikat „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych”, komplet materiałów piśmienniczych, USB z materiałami szkoleniowymi, zestaw podręczników (5), wyżywienie. Podczas warsztatów zostaną zapewnione noclegi w hotelu oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie projektu: www.kreatorzy.inbit.pl należy nadsyłać listownie bądź dostarczyć osobiście do biura regionalnego ul. Tęczowa 7, 53-601 Wrocław.

Informacje na stronie: www.kreatorzy.inbit.pl lub pod numerem telefonu: 71 717 11 19.

Osoba do kontaktu:

Dorota Anna Kowalska
e-mail: dorota.kowalska@inbit.pl

Do 30 kwietnia 2013 r. potrwa nabór do II GRUPY/WROCŁAW

Źródło: www.umed.wroc.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X