IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Integran otrzymał patent na technologię obudów motoryzacyjnych

Integran Technologies Inc., spółka z siedzibą w Toronto, powiadomiła o kolejnych postępach w technologii „strukturalnego platerowania polimerów metalami” (Nanovate™ NP) mającej na celu poprawę efektywności paliwowej i redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez efektywną pod względem kosztów produkcję lekkich części do środków transportu. Opracowywana od kilku lat hybrydowa technologia, łącząca polimery z nanometalami, jest chroniona przez kilkanaście patentów m.in. przez amerykański patent nr 8.367.170 opublikowany 5 lutego 2013 roku i patent europejski nr 2.193.664 opublikowany 20 lutego 2013 roku mówiące o lekkich obudowach elektrycznych i elektronicznych wykonanych z pokrytego metalem polimeru, do użytku np. w motoryzacyjnych elektronicznych jednostkach sterujących (ang. ECUs).

Wiceprezes Integran ds. własności intelektualnej Klaus Tomantschger stwierdził: „Cieszymy się, że nasze postępy związane z rozwojem elementów polimerowych pokrytych metalem zostały zauważone przez władze patentowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, które pozostają głównymi regionami rozwoju zaawansowanych technologii motoryzacyjnych”.

Prezes i dyrektor generalny Integran Gino Palumbo dodał: „Nasza technologia może posłużyć do zastąpienia wachlarza elektrycznych i elektronicznych obudów w nowoczesnych pojazdach drogowych, gdyż pozwala na stworzenie lekkich części z wyższą odpornością na uderzenie i odpowiednim ekranem elektromagnetycznym.  Składająca się z połączenia dwóch konwencjonalnych procesów produkcyjnych (formowania wtryskowego i galwanizacji) technologia może być szeroko stosowana w nowoczesnych pojazdach, które zwykle zawierają od 75 do 100 elektronicznych jednostek sterujących.  Oczekuje się, że technologia będzie szczególnie istotna dla pojazdów z napędem hybrydowym i hybryd typu plug-in, które poza typową elektroniką o niskim napięciu zawierają wiele elektrycznych i elektronicznych podsystemów o wysokim napięciu i mocy.  Nasza metalowa technologia Nanovate™ jest też szczególnie skuteczna w obniżaniu zakłóceń magnetycznych o niższych częstotliwościach pochodzących od silników elektrycznych".  

Integran Technologies, Inc.

Integran jest światowym liderem zaawansowanych nanotechnologii metalurgicznych, dostarczającym klientom z całego świata zaawansowane rozwiązania poprzez prace badawczo-rozwojowe, sprzedaż materiałów, produkcję na zlecenie, a także udzielanie licencji technologicznych. Integran i poprzedzające go organizacje przodują w rozwoju metalurgicznych nanotechnologii od ponad 20 lat.  Integran zdobył międzynarodową renomę za doskonałość w rozwoju technologii materiałów i komercjalizację. Integran jest właścicielem praw własności intelektualnej do efektywnej pod względem kosztów produkcji metalowych nanostruktur. Posiada ponad 300 patentów związanych ze strukturą, kompozycją, przetwarzaniem i zastosowaniem swoich rewolucyjnych materiałów.


Źródło: www.nanonet.pl, www.laboratoria.net
http://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X