IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


DuPont po raz drugi partnerem konkursu Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk o Złoty Medal Chemii

DuPont po raz drugi partnerem konkursu Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk o Złoty Medal Chemii
Coraz bliżej do rozpoczęcia kolejnej edycji prestiżowego konkursu o Złoty Medal Chemii. Już wkrótce zmierzyć się ze sobą będą mogli autorzy tegorocznych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza z biologią lub fizyką. Organizator i partner konkursu którymi są Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont, zachęcają w ten sposób zdolnych licencjatów do podjęcia w kraju działalności naukowej lub związanej z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu.

„Po raz kolejny DuPont Poland partneruje tej cennej inicjatywie popularyzującej karierę naukową i wyjątkowe talenty, których w Polsce jest bardzo wiele. W tym roku DuPont postanowił dodatkowo wyróżnić autorów najlepszych prac z dziedzin: biotechnologii przemysłowej oraz zaawansowanych materiałów. Obok rolnictwa i żywienia to kluczowe obszary strategii rozwoju naszej firmy na świecie”
, mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.

Tegoroczna walka o Złoty Medal Chemii rozpocznie się w czerwcu. Na konkurs będzie można zgłaszać prace licencjackie i inżynierskie z chemii i jej pogranicza z biologią lub fizyką, wykonane w roku akademickim 2012/2013. „Na przełomie listopada i grudnia komisja konkursowa wyłoni siedmioro laureatów, z których trójka najlepszych otrzyma medale, a wszyscy nagrody pieniężne”, wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz z  Instytutu Chemii Fizycznej PAN, koordynator konkursu.

Dodatkowo wszyscy finaliści konkursu zyskują możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów. Badania te będą mogły stać się podstawą pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Konkurs Złoty Medal Chemii jest organizowany od 2011 roku. Odbywa się pod patronatem prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr. hab. Macieja Żylicza. Jedynym partnerem obecnej i poprzedniej edycji konkursu jest firma DuPont Poland, w siedzibie której w grudniu nastąpi uroczyste ogłoszenie nazwisk laureatów.

Do ubiegłorocznej rywalizacji zgłoszono ponad 40 prac, w znacznej części z zakresu badań podstawowych, ale wyraźnie inspirowanych potencjalnymi zastosowaniami. Najwięcej zgłoszeń nadesłano z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną, Złoty Medal Chemii oraz 10 000 zł, jury przyznało Tomaszowi Trzeciakowi z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę dotyczącą elektrolitu do sodowo-jonowych baterii przyszłości.

Szczegóły konkursu Złoty Medal Chemii 2013 zostaną ogłoszone w czerwcu.


***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku wprowadza na globalny rynek rozwiązania naukowe i inżynierię na światowym poziomie w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. DuPont wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i liderami opinii, może pomóc znaleźć rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje o firmie DuPont i jej zaangażowaniu w innowa-cyjność, odwiedź www.dupont.com oraz www.dupont.pl

Kontakt:

prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz

koordynator konkursu „Złoty Medal Chemii”

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

tel. +48 22 3433212

email: akapturkiewicz@ichf.edu.pl , medal_chemii@ichf.edu.pl


prof. dr hab. Robert Hołyst

dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

tel. +48 22 3433123

email: rholyst@ichf.edu.pl

 
Magdalena Kicińska

DuPont Poland Sp. z o.o.

tel. +48  604 201 230

email: magdalena.kicinska@dupont.com


Źródło: Informacja prasowa, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X